Bluetooth version: V4.2
Khoảng cách truyền: =<10m
USB power: DC 5V-500/1000mA
Battery: Li 2000mAh 2/3.7V
Output Power: 6Wx2

Đang cập nhật

Đang cập nhật