Tên: Portable DAC kỹ thuật số mã Adapter

Tên sản phẩm: JA02

Định dạng PCM: 24bit 96KHz

Động lực: 1Vrms @ 32Ω

Singnal để Tiếng Ồn Tỷ Lệ (SNR):105dB ± 2dB

THD + N:-88dB ± 2dB

Nhiễu xuyên âm đàn áp: -53 ± 2dB

5-trục CNC khắc cong vỏ

Anodic oxy hóa phun buồn bề mặt

Kích thước: 2.5cm * 1.38cm * 0.68cm

Trọng lượng: 5g

Đang cập nhật

Đang cập nhật