Driver Unit: Dynamic (14mm)
Sensitivity: 102dB+/-2mW(S.P.L at 1KHz)
Impedance:16Ω
Frequency Range: 20Hz-20KHz
Rated Power: 2mw
Max. Power: 10mw
Plug: Ø3.5mm stereo plug

Đang cập nhật

Đang cập nhật