Connector dùng cho : JH16pro, JH11pro, JH13, westone W4R, UM3X, 

Đang cập nhật