Model USB AudioQuest DragonFly Red 

Thiết kế USB DAC + Preamp + Headphone Amp 

Giải mã 32-bit ESS 9016 DAC với bộ lọc pha tối thiểu 

Khả năng xử lý lên độ phân giải 24-bit / 96kHz 

Dải tần Analogue Digital 64-Bit Bit-Perfect Volume Control 

Mầu sắc Red 

Trọng lượng Kích thước (H x W x D) 12 x 19 x 62mm 

Nước sản xuất Mỹ/Trung Quốc

Dòng AudioQuest USB DAC + Preamp + Headphone Amp

Đang cập nhật

Đang cập nhật