Aune X5S 24Bit/DSD HiFi Digital Audio Player

5 stars - based on 1 reviews
 • Mã sản phẩm: Aune X5S 24Bit/DSD HiFi Digital Audio Player
 • Tình trạng: Còn hàng
Còn hàng
 • 5.999.000 VNĐ

 • Thông số kỹ thuật :

  Digital Ooutput Indicatior FS Jitter THD + N
  16Bit/44.1K 1KHz/0DB 1.3NS (P-P) -98.25DB
  24Bit/96K 1KHz/0DB 5.2NS (P-P) -137.8DB
  24Bit/192K 1KHz/0DB 2.7NS (P-P) -138.8DB
  Typical Line Output Indicators RCA
  Oputput voltage level @ 0dB 2.1 Vrms
  Frequency response (from 20 Hz to 20 KHz) ±0.5 dB
  Dynamic range 112 dB
  THD + N @ 1KHz -102 dB
  Package :
  1 x X5S Unit
  1 x Power Supply
  1 x SD Card
  1 x Electronic-Directions
 
 • Aune X5S 24Bit/DSD HiFi Digital Audio Player
 • Aune X5S 24Bit/DSD HiFi Digital Audio Player
  Aune X5S 24Bit/DSD HiFi Digital Audio Player
  Aune X5S 24Bit/DSD HiFi Digital Audio Player
  Aune X5S 24Bit/DSD HiFi Digital Audio Player
  Aune X5S 24Bit/DSD HiFi Digital Audio Player
  Aune X5S 24Bit/DSD HiFi Digital Audio Player
  Aune X5S 24Bit/DSD HiFi Digital Audio Player
  Aune X5S 24Bit/DSD HiFi Digital Audio Player
  Aune X5S 24Bit/DSD HiFi Digital Audio Player
  Aune X5S 24Bit/DSD HiFi Digital Audio Player