GUSTARD X22 DAC

5 stars - based on 1 reviews
 • Mã sản phẩm: GUSTARD X22 DAC
 • Tình trạng: Còn hàng
Còn hàng
 • 25.500.000 VNĐ

 • Coaxial:

  PCM:16-24bit /44.1/48/88.2/96/176.4/192 kHz

  DOP:DOP64

  Optical:

  PCM:16-24bit /44.1/4/88.2/96/176.4/192 kHz

  DOP:DOP64


  AES/EBU:

  PCM:16-24bit /44./148/88.296/176.4/192 kHz

  DOP:DOP64

  IIS:

  PCM:16-32bit /44.1/48/88.2/96/176.4/192/352.8/384kHz

  DSD Native:DSD64/ DSD128/DSD256/ DSD512

  DSD DOP:DOP64/ DOP128  DOP256

  USB:

  16-32bit / 44.1/48/88.2/ 96/ 176.4/ 192/ 352.8/ 384 kHz

  DSD64/ DSD128/ DSD256

  Windows XP/Vista/special 7/8/10 system need to install the driver:
  V3.34.0 version: http://pan.baidu.com/s/1eR731iM
  Mac OS X 10.6.4 and above don't need driver